Privacy beleid

Privacybeleid

Privacybeleid

1. GEBRUIK EN BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

ZELANUS SPAIN S.L. informeert u dat de persoonlijke gegevens die kunnen worden verstrekt via de website, evenals die dat in de toekomst in het kader van hun juridische relatie met deze entiteit zou kunnen vergemakkelijken zullen worden opgenomen in de bestanden van ZELANUS SPAIN S.L., waarvan de gegevens in de kopregel staan.
Deze bestanden zijn bedoeld voor het beheren, administreren, of aanbieden van diensten voor de gevraagde producten, en indien van toepassing, voor de naleving en handhaving van de contracten die kunnen worden gehouden, diensten aan uw voorkeur en het aanbieden van nieuwe diensten of producten en geven informatie met betrekking tot de activiteiten van ZELANUS SPAIN S.L., door alle middelen, met inbegrip van elektronische. De ontvanger van de verzamelde informatie zal voornamelijk medewerkers zijn van ZELANUS SPAIN S.L.
Behalve in gebieden waar uitdrukkelijk anders is aangegeven door middel van een asterisk (*), zijn antwoorden op vragen over persoonlijke gegevens vrijwillig, zonder dat het gebrek aan respons op deze vragen een daling van de kwaliteit impliceert van de dienstverlening waar u voor vraagt? Het niet invullen van de verplichte velden, of het verstrekken van onjuiste gegevens houd in dat ZELANUS SPAIN S.L. U niet de dienstverlening of producten kan geven waar U om gevraagd heeft.
De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan op elk moment worden ingetrokken op het adres van ZELANUS SPAIN S.L. of via e-mail: info@zelanus.com.
De gebruikers waarborgen in ieder geval, de nauwkeurigheid, geldigheid en de echtheid van de persoonlijke gegevens en verplicht zich ertoe deze actueel te houden.

2. UITOEFENING VAN RECHTEN: toegang, rectificatie, annulering en oppositie

Personen die hun gegevens hebben verstrekt aan ZELANUS SPAIN S.L. kunnen hun recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie van de opgenomen gegevens in de bestanden van ZELANUS SPAIN S.L. uitoefenen.
Gezien het vertrouwelijke karakter van de informatie, kunt u uw rechten niet uitoefenen via de telefoon, deze moet u aanvragen via een verifieer bare wijze van levering en ontvangst bijvoorbeeld met een kopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document.
Belanghebbenden kunnen hun rechten uitvoeren door middel van schriftelijke communicatie aan ZELANUS SPAIN S.L. op het bovenin aangegeven adres of via het e-mail adres: info@zelanus.com

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

ZELANUS SPAIN S.L. informeert u dat het technische veiligheid en organisatorische maatregelen geïnstalleerd heeft om de veiligheid van de persoonlijke gegevens te garanderen en wijziging, verlies, behandeling en / of ongeoorloofde toegang te voorkomen, de huidige techniek in acht nemend, het type van opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan zij worden blootgesteld, hetzij van menselijk handelen of van fysieke of natuurlijke aart.
De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen op Internet, niet onfeilbaar en / of volledig betrouwbaar zijn en dat ZELANUS SPAIN S.L. de afwezigheid van virussen of andere elementen die veranderingen kunnen veroorzaken in het computersysteem (software en hardware) niet kan garanderen.

4. GEBRUIK VAN COOKIES

“Cookies” zijn een instrument dat wordt gebruikt door Web-servers voor het opslaan en ophalen van informatie van de gebruikers.
“Cookies” zijn berichten die van de server naar de computer van de gebruiker worden gestuurd, bestaande uit tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen van de computer met informatie over de bezochte pagina’s, de tijd van de internetverbinding, enz. te verzamelen. “Cookies” worden opnieuw verzonden door de server elke keer dat de gebruiker een pagina binnenkomt.
Het doel van de “cookies” van ZELANUS SPAIN S.L. is het verstrekken van informatie die van belang kan zijn voor U voor de diensten die wij aanbieden. Als u niet wilt dat een cookie geïnstalleerd word op uw pc kunt U deze aanpassen in de cookie module. Wij constateren echter dat in dat geval, de kwaliteit van de werking van de website kan worden aangetast.
“Cookies” zijn alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en de computer, en niet met persoonlijke cliënt gegevens, zij kunnen ook geen gegevens inlezen van uw harde schijf of cookie-bestanden van derden.
“Logs” zijn bestanden die zijn opgeslagen op de server van ZELANUS SPAIN S.L. met gegevens over uw browsen voor het verstrekken van de gevraagde diensten. Ze helpen ons om de prestaties van het systeem te analyseren, incidenten te lokaliseren en problemen die zich kunnen voordoen op te lossen in de kortst mogelijke tijd.

5. MINDERJARIGEN

In het geval dat een van de diensten en producten zijn gericht op kinderen onder 14 jaar, zal ZELANUS SPAIN S.L. om de toestemming van de ouders of verzorgers vragen om persoonlijke gegevens van minderjarigen te verzamelen.
ZELANUS SPAIN S.L. is niet verantwoordelijk voor gegevens verkregen van minderjarigen welke zonder de toestemming van ouders of verzorgers ingegeven zijn.

6. VERANDERING VAN PRIVACY BELEID

ZELANUS SPAIN S.L. behoudt het recht het privacybeleid aan te passen, op basis van hun eigen oordeel, of gemotiveerd door een verschuiving van de bevoegde instantie voor de wetgeving van de gegevens bescherming. Alle wijzigingen in dit privacy worden gepubliceerd voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering ervan. Gebruik van de Site na dergelijke wijzigingen vormt uw aanvaarding ervan.

7. TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze site wordt beheerst, uitgelegd en in overeenstemming met de wetten van Spanje ingediend.

Hallo!

Klik op een van onze vertegenwoordigers hieronder om te chatten op Telegram of stuur ons een e-mail naar admin@zelanus.com

Hallo? Kan ik u helpen?